II Konferencja Strefa Bezpieczeństwa 24 – 25 października 2014 r.
Kielnarowa k/ Rzeszowa

Kampus Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie gościł w dniach 24 – 25 października 2014 r. uczestników II Studencko – Doktoranckiej Konferencji Strefa Bezpieczeństwa. Referaty wygłaszali studenci i doktoranci reprezentujący uczelnie całej Polski. Oprócz wspomnianych adeptów nauki konferencję swoimi referatami uświetnili naukowcy z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – profesorowie uczelni Pani Janina Pach i Andrzej Żebrowski oraz doktorzy z tej i innych uczelni.

Odbyły się dwa spotkania ze specjalnie zaproszonymi gośćmi. Byli nimi kmdr rez. dr Wiesław Topolski, były polski attache w Kijowie, mówiący o sytuacji na Ukrainie. Drugim gościem był dr inż. Zbigniew Szkaradnik prezes 3 S Factory S.A., który wygłosił bardzo interesujący referat nt. problematyki bezpieczeństwa w data center.

Swoje referaty zaprezentowało 40-stu uczestników konferencji. W czasie tego dwudniowego wydarzenia obyły się 3 sesje tematyczne. W pierwszej części panelu słuchacze mogli usłyszeć o konfliktach i bezpieczeństwie regionalnym w Afryce, kalifacie oraz irańskim programie atomowym. W części drugiej tegoż panelu uczestnicy mogli usłyszeć o arabskiej wiośnie, "energetycznym spichlerzu świata" oraz różnych aspektach działań rosyjskich wobec Ukrainy. Panel drugi w części pierwszej był zdecydowanie o tematyce militarnej. Podczas panelu swoje referaty oprócz studentów wygłosili również profesorowie i doktorowie. W części pierwszej uczestnik mógł usłyszeć o formacjach uzbrojonych, ochronie granic zewnętrznych UE, wojskach lotniczych RP. Ostatnim referatem w drugiej części panelu był referat przedstawiony przez doktora Swoła o prawnej i kryminalistycznej problematyce przeszukań. Część druga obfitowała w problemy kryminalistyczne: narkotyki, handel ludźmi oraz terroryzm. W czasie tej części można było również usłyszeć o zrównoważonym rozwoju a przemysł wydobywczy czyli rzecz o gazie łupkowym.

Po zakończeniu pierwszego dnia konferencji wszyscy uczestnicy przenieśli dyskusję z sal konferencyjnych do kuluarów. Podczas spotkania integracyjnego prelegenci usłyszeli wiele ciekawych pytań i uwag do ich referatów.

Drugi dzień konferencji był równie interesujący jak pierwszy podczas tego dnia odbyły się 2 części panelu prowadzone równolegle przez doktora Kazimierza Kraja oraz doktora Jana Swoła. W panelu prowadzonym przez doktora Kraja zainteresowani działaniami Rosji i separatyzmem na terenie krajów byłego ZSRR oraz bezpieczeństwem cyberprzestrzeni, neuroscience czy rolą kobiet w polityce mogli usłyszeć wiele ciekawych informacji. Druga część panelu obfitowała w zagadnienia dotyczące informacyjnej utopii XXI w., zagrożeń dla bezpieczeństwa demograficznego państwa, wykorzystaniu aplikacji mobilnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Kolejnym referatem jaki można było usłyszeć był referat dotyczący problemów z jakimi spotykają się biegli z dziedziny informatyki śledczej. Oprócz tych referatów zostały wygłoszone trzy również bardzo ciekawe referaty dotyczące kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, wpływu terroryzmu na rozwój turystyki oraz układzie sił.

Podczas poszczególnych paneli, zawsze wywiązywała się interesująca dyskusja, co świadczyło, że organizatorzy trafili z profilem konferencji i dobrze skonstruowali poszczególne panele.

Uczestnicy konferencji pochodzili z następujących jednostek i uczelni wyższych:

Instytut Nauk Prawnych PAN, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Obrony Narodowej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Chińskiej o/ Rzeszów, Akademia Górniczo Hutnicza, Polsko – Japońska Wyższa Szkoła technik Komputerowych, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.


Skoczek Spadochronowy Służb Ochrony
Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych