Konferencja "Bezpieczny stadion" w Kielcach

Konferencja "Bezpieczny stadion", będąca elementem kampanii na rzecz poprawy bezpieczeństwa w obiektach sportowych, odbyła się w obiektach Targów Kieleckich w dniu 6 listopada 2012 roku.

Zwyczajowo próbowano też udawać, że przy ciekawej imprezie PZPN-u organizowane są także jakieś „targi” Alarm. Jeśli za targi uznamy wystawę sprzętu policyjnego KWP w Kielcach, obecność dwóch firm technicznych i trzech wyposażenia stadionowego, to można je odnotować jako odbyte, ale chwalić się nimi, jako imprezą targową jest już zwyczajnym nadużyciem.

Konferencję otworzył Roman Kosecki, wiceprezes PZPN ds. szkolenia. W tym roku konferencja poświęcona była głównie podsumowaniu zakończonych Mistrzostw Europy „UEFA EURO 2012 POLSKA”. Problematyka wystąpień dotyczyła istotnych kwestii związanych z bezpieczeństwem stadionów, obiektów sportowych, monitorowania widowni oraz organizacji, budowy oraz całej infrastruktury obiektów sportowych w Polsce. Głównym tematem tegorocznych obrad było podsumowanie turnieju EURO 2012. Wśród prezentacji poruszano m.in. takie zagadnienia jak: funkcjonowanie Centrów pobytowych podczas Mistrzostw UEFA EURO 2012 w Polsce, rolę Policji w zabezpieczeniu imprez masowych z uwzględnieniem EURO 2012, ustawę o Bezpieczeństwie Imprez Masowych w kontekście proponowanych zmian, kryteria licencyjne w zakresie infrastruktury i ich wpływ na bezpieczeństwo meczów piłkarskich oraz rolę i funkcję Kierownika ds. Bezpieczeństwa. Imprezę zakończyła „Gala Fair Play”, podczas której wręczono puchary i wyróżnienia Prezesa PZPN, za wzorową organizację zawodów i zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zawodów, dla osób i instytucji zajmujących się tą problematyką.

fot. Krzysztof Witulski


Skoczek Spadochronowy Służb Ochrony
Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych