Obchody rocznicy powstania Centrum Badań Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Biznesu

W dniu 18 stycznia 2013 roku, w Audytorium Maximum Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, odbyły się uroczystości związane z rocznicą powstania Centrum Badań Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych. Głównym celem obchodów była prezentacja osiągnięć Centrum, jego roli w edukacji dla bezpieczeństwa oraz planów rozwojowych w obszarze naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym. Gości powitała uroczyście JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz. Historię Centrum, stan obecny i perspektywy rozwoju przedstawiła dyrektor Centrum prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka. Kolejne prelekcje wygłosili nadinsp. dr Dariusz Biel, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu pt.: „Polska Policja jako nowoczesna organizacja” oraz st. bryg. Jeremi Szczygłowski zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach. Jako gość specjalny wykład na temat Globalnego terroryzmu wygłosił gen. dr Roman Polko. Przy okazji imprezy, swoje produkty zaprezentowały Zakłady Mechaniczne Tarnów SA, które udostępniły gościom swoją strzelnicę kontenerową oraz wybrane egzemplarze broni palnej.


Skoczek Spadochronowy Służb Ochrony
Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych