II Edycja Nagród Redakcji OMZ OCHRONIARZ
Certyfikaty "Profesjonalista w branży ochrony osób i mienia"

Osoby i Firmy wyróżnione w II Edycji Nagród Redakcji OMZ OCHRONIARZ Certyfikatami
"Profesjonalista w branży ochrony osób i mienia 2003"


Firma "M.K. Szuster" z Warszawy (handel bronią, amunicją, wyposażeniem)
- za kompleksową ofertę handlową, zrozumienie specjalistycznych potrzeb służb ochrony oraz profesjonalną obsługę i serwis rusznikarski

Maksymilian BUKOWIAN (prezes Agencji Ochrony MAKROPOL z Poznania)
- za skuteczne działania na rzecz utrwalania pozytywnego wizerunku firm ochrony w Polsce

doc. dr Zbigniew Tomasz NOWICKI (gen. bryg. w stanie spoczynku, publicysta branżowy z Warszawy)
- za wytyczanie kierunków w tworzeniu podstaw zawodu pracownika ochrony w Polsce, konsekwentnie wysoki poziom publikacji książkowych oraz wytrwałość i cierpliwość w okazywaniu stałej pomocy merytorycznej środowisku

Agencja Ochrony "GRUPA BETA" Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej
- za wysoką jakość usług, w zakresie ochrony sklepów wielkopowierzchniowych

Fabryka Umundurowania "HERO COLLECTION" z Poznania (Producent umundurowania, również historycznego dla potrzeb filmów - m.in. "Pianisty" Romana Polańskiego)
- za wysoką jakość produkcji, bogatą ofertę handlową i kreowanie własnych, oryginalnych i nowatorskich rozwiązań w dziedzinie umundurowania w Polsce

Agencja Ochrony Osób i Mienia "SOLID SECURITY" Sp. z o.o. z Krakowa
- za wysoką jakość usług w zakresie działania załóg interwencyjnych i aktywne wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa

Dariusz Kurek (Dyrektor Agencji Ochrony "IMPEL SECURITY Polska" z Wrocławia)
- za profesjonalne, zdecydowane i skuteczne kierowanie zadaniem zabezpieczenia mienia Zakładu Tele-Foniki w Ożarowie Mazowieckim

Agencja Ochrony "PATRON" SBS z Koszyc
- za tworzenie nowej jakości usług ochrony osób i mienia w Słowacji

Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA" z Łodzi
- za wysoką jakość kształcenia w zawodzie "Technik Ochrony Osób i Mienia"

Firma "ELTE" Sp. z o.o. z Krakowa
- za wysokie walory użytkowe i nowatorskie rozwiązania techniczne, produkowanego Satelitarnego Systemu Monitorowania Obiektów GPS "SMOK"

ppłk Bohdan Żyła (Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu, prezes Związku Strzelectwa Praktycznego)
- za niestrudzone propagowanie zdroworozsądkowych i praktycznych zasad posługiwania się bronią palną wśród służb mundurowych
Skoczek Spadochronowy Służb Ochrony
Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych