Święto Dowództwa Wojsk Specjalnych

Dnia 18 maja 2012 roku, na zaproszenie Dowódcy Wojsk Specjalnych, gen. bryg. Piotra Patalonga, przedstawiciele Redakcji Ochroniarza uczestniczyli w obchodach Święta Wojsk Specjalnych.


Święto Dowództwa Wojsk Specjalnych - Michał Witulski, Jerzy Miller, gen. bryg Jerzy Gut


Skoczek Spadochronowy Służb Ochrony
Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych