Spotkanie Klubu ESBOC we Lwowie

W dniach 14 - 16 listopada we Lwowie, odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji branżowych, zrzeszonych w klubie ESBOC (Europejskich Organizacji Branży Ochrony)


Skoczek Spadochronowy Służb Ochrony
Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych