Konferencja „Bezpieczny uczeń, bezpieczna szkoła” w Krakowie

24 października w centrum kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się konferencja szkoleniowa pt.: „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń”. Organizatorami byli Urząd Miasta Krakowa, Wydawnictwo Nowa Era, oraz touroperator Via Cracovia. Konferencja została podzielona na moduły tematyczne: „Bezpieczny świat szkoły”, „Bezpieczny świat poza szkołą” oraz „Bezpieczny świat wirtualny”. Z ciekawszych wystąpień odnotowaliśmy wykład Pani Margot Stańczyk -Minkiewicz, prodziekana ds. kształcenia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej W Gdyni pt. „Rola i znaczenie środków masowego przekazu w kształtowaniu bezpieczeństwa społecznego” oraz prelekcję komisarza Wojciecha Chechelskiego z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie pt. „Formy współpracy policji ze szkołą”.

fot. Krzysztof Witulski


Skoczek Spadochronowy Służb Ochrony
Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych