Konferencja: „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie” w Krakowie.

W dniu 15 września 2014 roku w Auli Krakowskiej Akademii im. A. Frycza – Modrzewskiego odbyła się konferencja pn. „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”. Konferencja była kolejnym przedsięwzięciem, w ramach realizowanego od 2012 roku przez Województwo Małopolskie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie oraz Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego projektu „Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie”. Celem konferencji, adresowanej do osób na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą, było zwiększenie uwagi na temat zagrożeń, na jakie narażeni są najmłodsi użytkownicy Internetu oraz wypracowanie nowych, skutecznych strategii oddziaływań prewencyjno – edukacyjnych i wychowawczych, które podniosą poziom bezpieczeństwa tej grupy w trakcie korzystania z sieci internetowej.

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii informatycznych, wprowadził szereg pozytywnych zmian m. in. w procesie komunikowania i nauczania, ale jednocześnie stał się narzędziem wykorzystywanym przeciwko jego użytkownikom. Grupą szczególnie narażoną na rozliczne wirtualne formy przemocy są dzieci. Codzienną praktyką w szkołach, pracowniach przedmiotowych i życiu codziennym jest korzystanie przez młodzież z nowych technologii: z nowych podręczników czy pomocy dydaktycznych takich jak komputery, tablety, e-booki.

Konferencję otworzyli: Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego prof. Dr hab. Jerzy Malec, Rektor Krakowskiej Akademii i. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego oraz młodszy inspektor Paweł Dzierżak, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Jako pierwszy wystąpił nadkom. Wojciech Chechelski z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KWP omawiając projekt „Zagrożenia w sieci. Profilaktyka, Reagowanie” – jego przebieg, osiągniecia, dalsze perspektywy.

Dalszą część konferencji podzielono na dwa panele tematyczne w których jako prelegenci wystąpili:
- Joanna Wrona „rządowy program na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
- Dariusz Dąbek „Pomimo zagrożeń Internet, to przyszłość wszystkich i podstawa rozwoju gospodarki.
- mł. Insp. Anna Kuźnia „ Niebezpieczeństwo w sieci – działania Policji, perspektywy i wyzwania”.
- dr. Piotr Plichta „Edukacja w erze cyfrowej – obszary szans i zagrożeń”.
- dr. Andrzej Garapich „Dzieci w sieci – kim są, czym się interesują, gdzie zaglądają”.
- Ryszard Izdebski „Jak nie wylać dziecka z kąpielą – czy walczyć z Internetem w imię dobra dziecka?”
- Marcin Bochenek „Bezpieczny i przyjazny Internet dla najmłodszych. Działania NASK”.

Całość konferencji zwieńczona została dyskusją panelową prelegentów, podczas której próbowano nakreślić aktualne potrzeby i dalsze perspektywy działania.

Swoim patronatem ww. konferencję objęli Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Mariusz Dąbek, Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego prof. dr hab. Jerzy Malec.

Na podstawie materiałów organizatorów.


Skoczek Spadochronowy Służb Ochrony
Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych