Ogólnopolska Konferencja Kobiet Służby Więziennej „Służba jest kobietą”

W dniach 29-31 października br. w Popowie, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Kobiet Służby Więziennej „Służba jest kobietą”. W inicjatywie wzięło udział ponad 200 pań z całej Polski.

W trakcie konferencji poruszano problematykę szklanego sufitu w służbach mundurowych, mówiono o sposobach na spędzanie czasu wolnego, profilaktyce zdrowotnej, przemocy domowej. Wypowiadano się na temat łamania stereotypów i kształtowania nowej rzeczywistości dla kobiet w służbach militarnych. Dzielono się spostrzeżeniami i doświadczeniami. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie, jak budować nową jakość w pracy i w życiu?

Konferencja przede wszystkim pokazała jak duże jest zainteresowanie sprawami kobiet w środowisku służb mundurowych, potwierdziła jak ogromną potrzebę rozmów o własnych sprawach mają kobiety oraz wskazała, że dojrzały do kreowania otaczającej je rzeczywistości.

W konferencji wzięły udział przedstawicielki świata polityki, nauki i mediów w osobach prof. Danuty Waniek, Jolanty Banach, posłanki Iwony Guzowskiej oraz Anny Marii Wesołowskiej i Urszuli Nowakowskiej. Udział w konferencji wzięli również dyrektorzy okręgowi, komendanci ośrodków szkolenia, dyrektorzy biur CZSW. W czasie konferencji obecni byli również szefowie mężczyźni z innych służb mundurowych.

ŁW

fot. Służba Więzienna


Skoczek Spadochronowy Służb Ochrony
Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych