XII Strzeleckie Mistrzostwa Polski Branży Ochrony Kraków 2013

W dniu 8 czerwca br., na terenie podkrakowskiego Pasternika, przeprowadzono XII Strzeleckie Mistrzostwa Polski Branży Ochrony. Zawody Patronatem Honorowym objęli: Wojewoda Małopolski Jerzy Miller oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa. Patronem Medialnym imprezy została redakcja Magazynu "Ochroniarz".

Zawody Izby mają już wieloletnią tradycję i są cenioną przez środowisko formą sportowej rywalizacji. Imprezy odbywają się na przemian w różnych miastach Polski i są przygotowywane przez lokalnych przedstawicieli PIO. W tym roku na miejsce imprezy wybrano Kraków, stąd głównym organizatorem mistrzostw był wiceprezes zarządu Polskiej Izby Ochrony i prezes Grupy Ochrony "Konwój" Marcin Pyclik.

Organizując Krakowskie zawody strzeleckie, wyłaniające najlepszych strzelców i zespoły branży, organizatorzy postawili sobie za cel, poprzez formułę sportowej rywalizacji, integrację firm, służb i instytucji działających na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Stąd w imprezie uczestniczyła spora lista osób zaproszonych do udziału w zawodach w kategorii VIP, z komendantem Straży Miejskiej Miasta Krakowa Adamem Młotem na czele.

Mimo niezbyt optymistycznych prognoz pogodowych aura pozytywnie wszystkich zaskoczyła i mistrzostwa mogły się odbyć nie tylko w formule zawodów na strzelnicy, ale przede wszystkim w formie pikniku integracyjnego pod gołym niebem.

Tegoroczne zawody, dzięki uprzejmości przedstawicieli Tarnowskich Zakładów Mechanicznych zostały dodatkowo wsparte logistycznie przez przyjazd mobilnej strzelnicy kontenerowej, na której równolegle odbywały się konkurencje w klasyfikacji VIP i MEDIA.

W Krakowskich zawodach uczestnicy startowali w następujących kategoriach: Zespołowo, Indywidualnie, Indywidualnie VIP, Zespołowo VIP, "Wściekła piętnastka" oraz "Media". Dodatkowo organizatorzy przewidzieli wyróżnienie w kategorii: Najlepszy Zespół Zagraniczny. Swoją nagrodę ufundowały także Zakłady Mechaniczne Tarnów honorując najlepszego strzelca, w oddzielnej klasyfikacji rozgrywanej w strzelnicy kontenerowej.

Zwycięzcom kategorii Indywidualnej, puchary i nagrody wręczał przedstawiciel Wojewody Małopolskiego płk. Pilot Czesław Kurczyna, kategorii Indywidualnej VIP Członek Zarzadu Powiatu Krakowskiego Alicja Wójcik, a konkurencji „Wciekła Piętnastka” Prezes Grupy Ochrony „Konwój”- Marcin Pyclik. W kategorii „Drużynowej VIP” gratulował zwycięzcom Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa - Adam Młot, a w imieniu Prezesa Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A., puchar, ryngraf i dyplomy wręczał Kierownik Działu Systemów Kontenerowych, Tomasz Kanarek.

Najlepszym zespołem XII Mistrzostw Polski Branży Ochrony 2013, została drużyna KONSALNET-u z Warszawy, przed Służbą Ochrony Lotniska Kraków - Balice oraz SEZAM-em z Poznania. W kategorii Indywidualnej triumfował również reprezentant KONSALNET-u Witold Kwiatkowski , drugi był reprezentant SOL Kraków - Balice Dariusz Michalski, a trzeci Juraj Stodola (Agencja Ochrony RAVI - Słowacja).

W kategorii Indywidualnej VIP pierwszy był Mariusz Szczerba (SERVO - Łódź), drugi Ireneusz Konieczny (SEZAM - Poznań) a trzeci Stanisław Skibiński (KOMANDOS -Kraków).

W kategorii Zespołowej VIP najlepszy okazał się Karpacki Oddział Straży Granicznej przed Strażą Miejską (Kraków) oraz Urzędem Marszałkowskim ( Kraków).

W widowiskowej konkurencji "Wściekła Piętnastka" pierwsze miejsce zajął Paweł Misiorowski (SOL Kraków - Balice), przed Andrzejem Pakułą (KONSALNET ) i Grzegorzem Michalczakiem (SEZAM - Poznań).

W kategorii "Media" zwyciężyła redakcja "Gazety Krakowskiej", a w kategorii "Najlepszy Zespół Zagraniczny" - RAVI ze Słowacji. W kategorii Szkoła Wyższa mająca w swojej ofercie edukacyjnej kierunek studiów o profilu "Bezpieczeństwo", zwyciężyła drużyna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm W. Pileckiego w Oświęcimiu pod opieką prof. Roberta Borkowskiego.

Redakcja Magazynu "Ochroniarz" przyznała również swoją nagrodę dla "Najcelniejszej Zawodniczki XII Mistrzostw", którą została wyróżniona reprezentantka Karpackiego Oddziału Straży Granicznej Beata Bawoł.

Podsumowując, pomimo zwyczajowo przy takich imprezach drobnych problemów na starcie, całość wyszła nadspodziewanie dobrze. Pogoda, podobnie jak frekwencja dopisała. Zaplecze logistyczne stało na bardzo dobrym poziomie, kwalifikacji i sprawności sędziów pod przewodem Bohdana Żyły nie można było kwestionować, obiekt był starannie przygotowany do mistrzostw tej rangi. Strzelnica kontenerowa z Tarnowa nie tylko wzbogaciła i uatrakcyjniła same zawody ale i znacząco wsparła je medialnie wzbudzając zainteresowanie nie tylko uczestników zawodów.

Muszę stwierdzić obiektywnie (acz z pewnym żalem), że poza XII Strzeleckimi Mistrzostwami nic innego, podobnie wartego odnotowania w pozytywnym znaczeniu tego słowa, w branżowym Krakówku nie wydarzyło się od lat. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Jakaś jaskółka to? Na koniec tylko jedna złośliwa uwaga. Mało budujące jest to, że w tej ogólnopolskiej imprezie organizowanej przez Polską Izbę Ochrony, z grupy liczącej około 130 firm członkowskich przybyły tylko trzy. Pozostawię to bez komentarza.

Licząc na kolejne, podobnie udane imprezy w środowisku służb ochrony, jeszcze raz tą drogą gratuluję wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym oraz pozdrawiam serdecznie organizatorów i uczestników.

Krzysztof Witulski


Skoczek Spadochronowy Służb Ochrony
Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych