Obchody święta Wojsk Specjalnych w Krakowie.

Obecnie w skład wojsk specjalnych wchodzą: Jednostka Wojskowa GROM (Warszawa), JW Komandosów (Lubliniec), JW Formoza (Gdynia), JW Agat (Gliwice) oraz JW Nil (Kraków). Trwa tworzenie 7 Eskadry Działań Specjalnych, która osiągnie gotowość do końca 2013 roku.

Tegoroczne – szóste już obchody Święta Wojsk Specjalnych, po raz pierwszy wyszły poza bramę koszar i dzięki temu mieszkańcy Krakowa mogli w nich aktywnie uczestniczyć wspólnie ze specjalsami.

Święto Wojsk Specjalnych poprzedziła międzynarodowa konferencja naukowa "Beyond Neptun Spear - współczesne wyzwania dla sił specjalnych", współorganizowana przez Uniwersytet Jagielloński. Motyw przewodni debaty "Beyond Neptune Spear" nawiązywał do kryptonimu spektakularnej operacji amerykańskich sił specjalnych z maja 2011 roku, zakończonej zabiciem Osamy bin Ladena. Operacja uważana jest za przełomowy moment w działaniach wojsk specjalnych, wyznaczający nowe trendy w działaniach jednostek specjalnych.

Tłumy zgromadzone pod Wawelem miały okazję po raz pierwszy zobaczyć kunszt bojowy elitarnych jednostek Wojska Polskiego oraz prezentację sprzętu i uzbrojenia będącego na wyposażeniu GROMU, FORMOZY, AGATU, Jednostki KOMANDOSÓW I NIL-a. Impreza rozpoczęła się uroczystą zbiórką pododdziałów Wojsk Specjalnych na Placu Wielkiej Armii Napoleona, podczas której wybrane osoby wyróżniono odznaczeniami resortowymi i medalami pamiątkowymi WS.

Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się m.in.: podsekretarz stanu ds. polityki obronnej MON Robert Kupiecki, dyrektor generalny Ministerstwa Obrony Narodowej Piotr Lis, zastępca dowódcy Sojuszniczego Dowództwa ds. Transformacji NATO generał Mieczysław Bieniek, dowódca Sił Specjalnych NATO w Europie gen. broni Frank Kisner, szef Inspektoratu Wsparcia SZ RP gen. dyw. Zbigniew Tłok-Kossowski, dowódca Operacji Specjalnych Sił Powietrznych USA gen. bryg. Marshall Webb, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller i Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski.

Po oficjalnych uroczystościach, w zakolu Wisły odbyła się dynamiczna prezentacja umiejętności żołnierzy. Scenariusz imprezy zawierał m.in. przeloty samolotów szkolno – treningowych PZL 130 ORLIK i transportowych (C-130 HERCULES, CASA-295M, M-28 BRYZA), skoki spadochronowe na wodę z podjęciem przez łodzie operacyjne, desantowanie nurków z łodzi i śmigłowca, odbijanie zakładników ze statku z wykorzystaniem śmigłowca i łodzi, atak na obiekt ukrywający terrorystów, unieszkodliwienie za pomocą robota ładunku pirotechnicznego itp. atrakcje. Wszystkie prezentacje na bieżąco komentował i objaśniał zastępca dowódcy wojsk specjalnych płk. Jerzy Gut.

Końcowym akcentem był piknik w Klubie DWS w którym przy muzyce zespołu „Czasza”, grillu i żołnierskiej grochówce, bawiono się wspaniale do późnych godzin nocnych. Gwiazdą wieczoru była Pani Ewa Kapusta, której występ nagrodzono niekończącymi się owacjami, na co w pełni zasłużyła m.in. wspaniałą interpretacją przeboju Dody pt.: „Dżaga”, deklasując poziomem umiejętności wokalnych i interpretacyjnych wykonawczynię oryginalnej wersji.

Krzysztof Witulski
Zdjęcia: autor


Skoczek Spadochronowy Służb Ochrony
Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych