Obchody święta Wojsk Specjalnych w Krakowie.

27 maja w Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych (COS-DKWS) odbyła się uroczysta zbiórka z okazji święta komandosów. Do kompleksu koszarowego na krakowskich Pychowicach przybyli liczni goście na czele z przełożonym Centrum gen. broni Markiem Tomaszyckim, Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz generałem Mieczysławem Bieńkiem.
Obecni byli również dowódcy wszystkich jednostek Wojsk Specjalnych.

- Dokładnie 2 lata temu gdy świętowaliśmy pięciolecie powstania Wojsk Specjalnych Zwierzchnik Sił Zbrojnych Prezydent RP Bronisław Komorowski skierował do nas znaczące słowa, które głęboko zapadły w nasze serca i umysły – powiedział rozpoczynając swoje przemówienie gen. bryg. Jerzy Gut, Dowódca COS-DKWS.

- „ Jesteśmy na dobrej drodze ku temu , aby siły specjalne były naszą wojskową wizytówką oraz jedną z najmocniejszych marek narodowych. Przełoży się to nie tylko na uznanie na arenie międzynarodowej, ale przede wszystkim na wzmocnienie naszego bezpieczeństwa” - kontynuował generał Gut, przytaczając słowa Prezydenta RP. Dowódca COS-DKWS podkreślił, że „patrząc z perspektywy minionych siedmiu lat, możemy z dumą stwierdzić, że wypełniając postawione zadania przed Wojskami Specjalnymi oraz wierni Prezydenckiemu przesłaniu, kroczyliśmy wskazaną drogą zgodnie z wyznaczonym azymutem” oraz że „ zmiany, które dokonały się w tym okresie, uczyniły z Wojsk Specjalnych sprawną, profesjonalną i dobrze wyposażoną formację Sił Zbrojnych RP”. Kończąc swoją przemowę gen. bryg. Gut podkreślił, że „Wojska Specjalne stanowiąc część Sił Zbrojnych RP wpisują się w ich wszystkie misje, a najważniejszym i zarazem najtrudniejszym zadaniem zawsze było i jest przygotowanie się do udziału w narodowej operacji obronnej”.

- Jesteście bardzo mocno szanowani w każdym środowisku. Wojska Specjalne są świetnie wyszkolone i wyposażone, były, są i będą elitą polskiej armii – powiedział zwracając się do uczestników uroczystości gen. broni Marek Tomaszycki oraz życzył wszystko najlepszego żołnierzom Wojsk Specjalnych i ich najbliższym. Generał podziękował również włodarzom Krakowa za wsparcie okazywane stacjonującym w ich mieście komandosom.

W czasie zbiórki Dowódca Operacyjnym RSZ wręczył wyróżniającym się żołnierzom COS-DKWS medale oraz odznaki Zasłużony Żołnierz RP. Na zakończenie imprezy złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem patrona Jednostki Wojskowej NIL - generała Emila Fieldorfa „Nila” oraz obeliskiem upamiętniającym twórcę potęgi polskich Wojsk Specjalnych - gen. broni Włodzimierza Potasińskiego. Ostatnim elementem zbiórki było symboliczne otwarcie kompleksu sportowo - rekreacyjnego. Goście mogli również obejrzeć wystawę sprzętu spadochronowego przygotowaną specjalnie na tę okazję przez mieszczące się w Wiśle Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych.

Materiały prasowe WS
Zdjęcia: Krzysztof Witulski


Skoczek Spadochronowy Służb Ochrony
Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych