II Piknik Spadochroniarski w Wiśle

W dniu 6 października 2012 r. uczestniczyliśmy w zorganizowanym przez Piotra Wybrańca, twórcy Muzeum Spadochroniarstwa w Wiśle - "II Pikniku Spadochroniarskim". Patronat honorowy nad piknikiem objął gen. bryg. Bogdan Tworkowski - Dowódca 6. Brygady Powietrznodesantowej. Współorganizatorami imprezy byli: Burmistrz Miasta Wisła, I Oddział Związku Polskich Spadochroniarzy oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznych "Południe".

fot. Krzysztof Witulski


Skoczek Spadochronowy Służb Ochrony
Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych