Instytut Polityki Bezpieczeństwa przy Europejskim Centrum Analiz Geopolitycznych
Polityka Bezpieczeństwa

Instynkt samozachowawczy jest najsilniejszym motorem działań wszystkich organizmów żywych. Nic dziwnego, że w piramidzie potrzeb Abrahama Maslowa potrzeba bezpieczeństwa ustępuje miejsca tylko niezbędnym do przeżycia potrzebom fizjologicznym.

Żyjemy jednak w czasach, w których nasze poczucie bezpieczeństwa podminowują narastające zagrożenia. Nadal odczuwamy skutki kryzysu ekonomicznego zapoczątkowanego w 2007 r., co generuje niepokoje polityczne i społeczne napięcia. Nawet powrót na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego nie zmieni trendów geopolitycznych wiążących się z rosnącą rolą nowych (zwłaszcza azjatyckich) mocarstw; przejście od układu jednobiegunowego do wielobiegunowości skutkuje już dziś nasileniem regionalnych konfliktów zbrojnych. Do konfliktów popycha państwa też wyczerpywanie się bogactw naturalnych. Wszystko to oznacza intensyfikację wyścigu zbrojeń. Nieodwracalne wydają się być też globalne zmiany klimatyczne, prowadzące do klęsk żywiołowych. Pojawiają się nowe zagrożenia epidemiologiczne. Naszemu poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji zagrażają wreszcie zjawiska cywilizacyjne: uzależnienie od wielkomiejskiej infrastruktury, koncentracja ludzi na małej przestrzeni, coraz szybsze tempo życia i związany z tym stres, spowodowany globalizacją zwiększony przepływ informacji, kapitałów, produktów i osób, nowe technologie skutkujące zagrożeniami takimi jak cyberprzestępczość.

Analizie tych zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania im poświęcony ma być półrocznik POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA, którego pierwszy numer niniejszym Państwu proponujemy. Numer pierwszy zdominowała tematyka terroryzmu i szerzej – przemocy na tle politycznym. Terroryzm polityczny jest zjawiskiem motywowanym ideologicznie, dlatego temat wiodący to „Ekstremizm jako uzasadnienie przemocy politycznej”. Na owo dossier składają się teksty prezentujące różne radykalizmy: prawicowy, islamski, religijno-syjonistyczny i ekologiczny. Numer uzupełniają artykuły poświęcone morskiemu terroryzmowi na Filipinach, wpływowi terroryzmu na przemysł turystyczny i terminologii dotyczącej zagrożeń terrorystycznych.

Pozycja do nabycia TUTAJ

Skoczek Spadochronowy Służb Ochrony
Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych