Ryszard Radziejewski
Ochrona infrastruktury krytycznej - Teoria a praktyka

Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się książka Ryszarda Radziejewskiego pt. „Ochrona infrastruktury krytycznej. Teoria a praktyka”. Autor podjął w niej próbę – poprzez analizę podstawowych aktów prawnych oraz stosownej literatury – konfrontacji teoretycznych zapisów w tychże dokumentach z możliwościami ich realizacji w praktyce. Autor dowodzi w niej, iż przyjęta przez ustawodawcę filozofia budowania systemu ochrony infrastruktury krytycznej na płaszczyźnie współpracy administracji państwowej i operatorów infrastruktury, przy bezsankcyjnym do tego podejściu, może nie zapewnić wymogów skutecznej ochrony. Tym bardziej, że akty prawne i wydane na ich podstawie dokumenty zawierają wiele nieścisłości i niedomówień rodzących pytania, na które ustawodawca, chcąc sobie zapewnić rzeczywistą, a nie tylko deklarowaną współpracę z operatorami, powinien udzielić jednoznacznych odpowiedzi.

Publikacja jest swoistą listą pytań i wątpliwości, która powinna pomóc w wypracowaniu kompromisu pomiędzy administracją państwową a operatorami infrastruktury krytycznej, niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno infrastrukturze, jak i państwu. Ilustracja na okładce jest pewną alegorią istniejącego stanu rzeczy nie tylko w ochronie tego wyjątkowego przykładu infrastruktury krytycznej, jakim jest Sejm (podczas niektórych posiedzeń przebywa w nim cała władza ustawodawcza i wykonawcza), ale i w systemie ochrony infrastruktury krytycznej państwa. Wielokrotne prowokacje dziennikarskie wykazały dziury w systemie ochrony Sejmu spowodowane bynajmniej nie niekompetencją Straży Marszałkowskiej, ale brakiem wyobraźni polityków i rzekomą niechęcią posłów do odgradzania się od wyborców. Trudno więc dziwić się, że politycy przygotowali, a posłowie przegłosowali „dziurawe” prawo regulujące ochronę infrastruktury krytycznej.

Książka powinna zainteresować nasze środowisko, wszakże w zdecydowanej większości obiektów infrastruktury krytycznej ochronę fizyczną i techniczną realizują właśnie komercyjne firmy ochrony. Ochrona ta jest jednym z wielu jej rodzajów – warto, chociażby teoretycznie, poznać inne.

R. Radziejewski, Ochrona infrastruktury krytycznej. Teoria a praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Pozycja do nabycia TUTAJ

Skoczek Spadochronowy Służb Ochrony
Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych