Wojciech Depa
Modus Operandi Sił Specjalnych.
Tom I. Taktyka linowa i wspinaczkowa

Książka powstała zgodnie z wytycznymi, przy pomocy i współpracy instruktorów Dowództwa Wojsk Specjalnych oraz najwyższej klasy specjalistów – instruktorów oraz ratowników TOPR m.in. Andrzeja Blachy (także żołnierza sił specjalnych), Andrzeja Maciaty, Wojciecha Matei, Mirosława Zielińskiego, Marcina Józefowicza, a także w zakresie opisanych algorytmów ratowniczych prof. dr hab. n. med. Jerzego Dropińskiego z CM UJ, dr Jarosława Zawilińskiego CM UJ, Prodziekana Wydziału Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowskiej Akademii prof. dr hab. n. med. Mikołaja Sporadyka.

„Publikacja stanowi wyczerpujący opis technik linowych, które mogą być stosowane w szkoleniu wojsk specjalnych. Jej bogata zawartość merytoryczna wynika z bardzo szerokiej praktycznej wiedzy autora oraz uwzględnienia w niej doświadczeń specjalistów innych instytucji, takich jak: TOPR, PZA i DWS. Niewątpliwym atutem publikacji jest rozpatrywanie w niej specyficznych potrzeb i uwarunkowań prowadzonych współcześnie operacji specjalnych. Wydawnictwo może być wykorzystywane przez Piony Szkolenia Wojsk Specjalnych oraz stanowić poradnik z zakresu stosowanych technik linowych dla grup specjalnych o profilu górskim”

DOWÓDZTWO WOJSK SPECJALNYCH


Skoczek Spadochronowy Służb Ochrony
Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych