I Turniej strzelecko-golfowy - Paczółtowice 2012

W dniu 26 września 2012 redakcja "Ochroniarza" uczestniczyła w odbywajacym się w podkrakowskich Paczółtowicach "I Turnieju strzelecko-golfowym" zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Biznesu z Dąbrowy Górniczej.

fot. Krzysztof Witulski


Skoczek Spadochronowy Służb Ochrony
Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych